D&O

Uw lokale verzekeraar op het hele continent

D&O

Uw lokale verzekeraar op het hele continent

Onder het "traditionele" O & O-beleid zijn er drie toepasselijke clausules;

  • Zijde A; of "niet-vergoed"
  • Side-B; of "schadeloosgesteld"
  • Side-C; "Dekking van effecten van entiteiten" (met name voor beursgenoteerde ondernemingen)

Geo Europe biedt een uitgebreidere dekking voor individuele bestuurders en functionarissen onder een brede vorm Side-A DIC ("Verschil in omstandigheden") die de lacunes in de dekking onder het traditionele beleid opvult. Het Side-A overtollige deel biedt een extra Side-A D&O verzekering die dekking dekt zodra de traditionele D & O-toren of primaire D & O-laag van een bedrijf is uitgeput. Het Side-A DIC-gedeelte valt naar beneden om leemten in de D & O-toren van een bedrijf op te vullen wanneer een onderliggende verzekeraar faalt of weigert te betalen, probeert de dekking te herroepen of insolvent wordt.

Belangrijkste hoogtepunten:

  • Overtollige dekking voor niet-schadeloos te stellen verlies in geval van een claim en een pre-claimaanvraag Volg het formulier met volledige drop-down in een DIC-evenement
  • Toegangskosten voor beleid (extra limiet boven de aansprakelijkheidslimiet)
  • Verlengde rapportageperiode: gepensioneerde verzekerden - 6 jaar zonder extra premie
  • Verlengde rapportageperiode: faillissement van het bedrijf - 6 jaar zonder extra premie
  • Landgoederen / Echtgenoten dekking
  • Side-A Excess en Lead DIC-beleid zal niet veel van de uitsluitingen van het gevolgde beleid volgen

Productbrochure downloaden

Ervaren

/ Ontmoet het team

Head of Financial Lines Benelux

Marie Louise den Otter LLM

Senior Underwriter Financial Lines

Sebastiaan Rademaker

/ Laatste nieuws

...
D&O
Does your D&O policy really cover your personal assets at any time?